Beyond 2030 Challenge -tiedekilpailuun haetaan opiskelijamentoreita

Teknologiakampus Turku hakee korkeakouluopiskelijoita mentoreiksi toisen asteen opiskelijoiden Beyond 2030 Challenge -tiedekilpailuun. Lokakuussa alkava Beyond 2030 Challenge on kilpailu, joka kannustaa lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoita sukeltamaan tieteen ja teknologian maailmaan. Kaikille Suomen toisen asteen opiskelijoille suunnatun kilpailun kunnianhimoisena tavoitteena on löytää luovia ratkaisuja, jotka voivat pelastaa planeetan ja ihmisen. Lisätiedot kilpailusta ja aikataulusta: www.turku.fi/beyond2030 … Continued

Aurum-rakennus valmistui Yliopistonmäelle

Aurum on Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sekä Turun yliopiston kemian laitoksen uusi koti. Rakennukseen tulee Åbo Akademin tilojen lisäksi yliopistoille yhteisiä opetus- ja laboratoriotiloja. Avoimissa yhteislaboratorioissa asiantuntijat pääsevät jakamaan erityisosaamistaan ja synnyttämään uudenlaista yhteistyötä. Aurumin yhteiskäyttörakennus sisältää opetus- ja tutkimustiloja, laboratoriotiloja, kokoontumistiloja, toimistotiloja sekä näihin liittyviä aputiloja. Rakennukseen tulee lisäksi myös Kårkaféernan ravintola, … Continued

Uusi koulutus opettaa teknologiateollisuudelle digitalisaation käyttöönottoa

Turun AMK ja Turun yliopisto järjestävät yhdessä Digitalisaatio teknologiateollisuudessa -koulutuksen teknologiateollisuuden työntekijöille. Koulutus yhdistää ICT:n ja koneteknologian osaamisalueet. Koulutus on maksuton. Ensi syksynä alkava koulutus muodostuu valinnaisista opintojaksoista. Opiskelija voi rakentaa haluamansa kokonaisuuden valitsemalla 15 opintopisteen moduulin Turun AMK:n tarjonnasta ja vastaavasti 15 opintopisteen moduulin Turun yliopistosta. Kaikkiaan koulutus on 30 opintopisteen kokonaisuus. Opintojen kohderyhmänä … Continued

Tekniikan korkeakoulutus kiinnostaa nuoria

Kevään 2021 yhteishaussa Turun tekniikan alan korkeakoulutuksiin oli hakijoita yhteensä runsas 7000. Tekniikan alojen kokonaishakijamäärä kasvoi 8,5 prosenttia kevääseen 2020 verrattuna. Turun ammattikorkeakoulujen tekniikan hakijamäärät kasvoivat noin 15 prosenttia ja yliopistojen laskivat viitisen prosenttia. Kokonaisuutena tarkasteltuna hakijamäärissä suhteessa aloituspaikkoihin ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Hakijoita on riittänyt hyvin, vaikka aloituspaikkoja on lisätty. Jokaista tekniikan korkeakouluopintojen … Continued

Tiedettä, taidetta ja työelämän taitoja lukioiden STEAM-kursseilta

STEAM-lukiokurssit ovat Turun lukioiden järjestämiä, kaikille Turun lukiolaisille avoimia kursseja. Kursseilla tehdään yhteistyötä eri oppilaitosten ja yritysten kanssa, tutkitaan ilmiöitä, syvennetään oppimista ja luodaan uutta. Lukuvuoden 2021–2022 STEAM-opintojaksot ovat nyt valittavissa. STEAM tulee sanoista science, technology, engineering, arts and mathematics. STEAM-toiminnan mukaisesti teknologia on kursseilla keskeisessä roolissa, mutta niissä integroidaan laajasti eri oppiaineita ja tarjonta … Continued

Kymmenes TechTurku Week toteutuu kokonaan verkossa

Maaliskuun alun teemaviikko TechTurku Week  toteutuu nyt täysin virtuaalisena. Osaajien ja yritysten kohtaamiset ovat myös siirtyneet uusille digitaalisille kohtauspaikoille. Teknologiakampus Turku tuo viikolle tiistain ohjelman, joka keskittyy valmistavan teollisuuden trendeihin ja teknologioihin sekä esittelee alan tuoreimmat tutkimukset. TechTurku Week (vuoteen 2019 asti Turku ICT Week) järjestettiin ensimmäisen kerran kolmipäiväisenä toukokuussa 2012. Tapahtuma on perustamisestaan lähtien ollut useiden uuden … Continued

Teknologiakampus Turku rakentuu yhteistyölle

Vuosi 2020 toi Turkuun uusia tekniikan koulutuksia ja lisäsi kiinnostusta alaa kohtaan. Tuore tekniikan puitesopimus tiivistää korkeakoulujen koulutus- ja opetusyhteistyötä. Turun yliopiston teknillinen tiedekunta aloittaa toimintansa 1.1.2021. Turun kaupungin, neljän korkeakoulun ja Turku Science Park Oy:n yhteistyöalusta Teknologiakampus Turku muodostaa tekniikan alan koulutuksen ja tutkimuksen strategisen yhteistyön kehittämisen rungon Turun alueella. Yhteistyön myötä tekniikan asema … Continued

Miljoonahanke vauhdittamaan autonomisten kulkuneuvojen kehitystyötä

Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia perustavat yhdessä alan yritysten kanssa Turkuun uuden kokeiluympäristön autonomisille kulkuneuvoille. Hankkeeseen on saatu merkittävää rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Etäohjattavat, automatisoidut ja autonomiset kulkuneuvot muodostavat kasvavan alan, johon kohdistuu paljon tuottavuuteen, ekologisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä odotuksia. Kehitteillä olevien laitteiden luotettavuuden takaamiseksi tarvitaan lisää tutkimustietoa ja testausta. Suomi on yksi automatisoitujen ja … Continued

Turun korkeakoulut sopivat tekniikan koulutusyhteistyön tiivistämisestä

Tekniikan opetusta antavien korkeakoulujen välistä yhteistyötä tiivistetään entisestään strategisten toimenpiteiden avulla. Tuore puitesopimus vahvistaa yhteistyötä ja lisää tekniikan koulutuspolkujen joustavuutta. Mukana sopimuksessa ovat kaikki Teknologiakampus Turun yhteistyökorkeakoulut: Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK ja Yrkeshögskolan Novia. Korkeakoulujen rehtorit ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka tavoitteena on systematisoida ja tiivistää tekniikan alan opetusyhteistyötä sekä vähentää päällekkäisyyksiä opetustarjonnassa. Korkeakoulujen … Continued

Kaupungilta tukea Fraunhofer-tutkimusyksiköiden perustamiseksi Turkuun

Turun kaupunginhallitus on päättänyt viisivuotisen toiminta-avustuksen myöntämisestä Teknologiakampus Turulle. Avustus on myönnetty kahden Fraunhofer Innovation Platform –tutkimusyksikön perustamiseksi Turkuun. Vuotuinen määräraha on 160 000 euroa. Hanke on toteutuessaan hyvin merkittävä strateginen päänavaus, jossa Turku on edelläkävijänä Suomessa. Mahdollisuus liittyä Fraunhoferin 70:n tutkimusinstituutin ja yli 25 000 hengen muodostamaan kansainväliseen tutkimus- ja tiedeyhteisöön avaa tulevaisuudessa merkittäviä … Continued