Haussa opiskelijalähettiläitä TECH Roadshow -kiertueelle

Turun korkeakoulut ja STEAM Turku järjestävät yhdessä tekniikan alan lukiokiertueen TECH Roadshown Lounais-Suomen lukioihin. Teknologiakampus Turku hakee korkeakouluista kiertueelle tekniikan alan opiskelijoita opiskelijalähettiläiksi. Hakuaika opiskelijalähettilääksi on 29.10.–15.11.2021. Tekniikan osaajien tarve työmarkkinoilla kasvaa. Samaan aikaan tekniikan alan koulutustarjonta Turussa vahvistuu ja laajenee. Haluatko sinä olla mukana edistämässä turkulaisen tekniikan koulutuksen tunnettuutta ja jakaa omia opiskelukokemuksiasi lukiolaisille? … Continued

Uusi webinaarisarja tulevaisuuden kestävästä teknologiasta

Turun korkeakoulut käynnistävät tänä syksynä yhteisen webinaarisarjan, jossa keskitytään teknologiaan ja kestävään kehitykseen. Aboa Tech Talks -sarjassa tuodaan esiin innovatiivista teknologista tutkimusta ja uusia teknologioita, jotka voivat tarjota ratkaisuja aikamme monimutkaisiin globaaleihin haasteisiin. – Tutkimus ja innovaatiot esimerkiksi puhtaan energian, kestävän kemiantekniikan, uusiutuvien materiaalien, biotalouden ja kiertotalouden aloilla ovat ehdottoman tärkeitä, jos haluamme siirtyä kohti … Continued

Beyond 2030 Challenge -tiedekilpailuun etsitään opiskelijamentoreita

Teknologiakampus Turku hakee korkeakouluopiskelijoita mentoreiksi toisen asteen opiskelijoiden Beyond 2030 Challenge-tiedekilpailuun. Ensi elokuussa alkava Beyond 2030 Challenge on kilpailu, joka kannustaa lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoita sukeltamaan tieteen ja teknologian maailmaan. Kaikille Suomen toisen asteen opiskelijoille suunnatun kilpailun kunnianhimoisena tavoitteena on löytää luovia ratkaisuja, jotka voivat pelastaa planeetan ja ihmisen. Kilpailutiimien työskentelykieli voi olla suomi, … Continued

Turun kaupungilta ja Bayerilta ainutlaatuinen tiedekilpailu kaikille Suomen toisen asteen opiskelijoille

Beyond 2030 Challenge -tiedekilpailu kannustaa koko Suomen lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoita sukeltamaan tieteen ja teknologian maailmaan. Ensimmäisen vuoden menestyksen innoittamana kilpailu laajenee Lounais-Suomesta kaikille Suomen lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kilpailu kannustaa nuoria löytämään tekniikan alan ja tieteiden lukemattomat ura- ja opiskelumahdollisuudet sekä lisäämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Tiede- ja … Continued

Saksalainen innovaatiojätti Fraunhofer rantautuu Turkuun

Yrkeshögskolan Novian ja Fraunhofer CML:n uusi tutkimusyksikkö aloittaa toimintansa Novian merenkulun kampuksella, Aboa Maressa. Yksikkö kehittää älykkään merenkulun ratkaisuja koko Suomen meriklusterin tarpeisiin yhdessä Teknologiakampus Turun ja alan yritysten kanssa. Tutkimusyksikkö tekee yhteistyötä Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Suomen meriklusterin soveltava tutkimus ja tuotekehitys monipuolistuvat uuden, kesäkuussa ammattikorkeakoulu Novian merenkulun kampuksella, Aboa … Continued

Aurum-rakennus valmistui Yliopistonmäelle

Aurum on Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sekä Turun yliopiston kemian laitoksen uusi koti. Rakennukseen tulee Åbo Akademin tilojen lisäksi yliopistoille yhteisiä opetus- ja laboratoriotiloja. Avoimissa yhteislaboratorioissa asiantuntijat pääsevät jakamaan erityisosaamistaan ja synnyttämään uudenlaista yhteistyötä. Aurumin yhteiskäyttörakennus sisältää opetus- ja tutkimustiloja, laboratoriotiloja, kokoontumistiloja, toimistotiloja sekä näihin liittyviä aputiloja. Rakennukseen tulee lisäksi myös Kårkaféernan ravintola, … Continued

Uusi koulutus opettaa teknologiateollisuudelle digitalisaation käyttöönottoa

Turun AMK ja Turun yliopisto järjestävät yhdessä Digitalisaatio teknologiateollisuudessa -koulutuksen teknologiateollisuuden työntekijöille. Koulutus yhdistää ICT:n ja koneteknologian osaamisalueet. Koulutus on maksuton. Ensi syksynä alkava koulutus muodostuu valinnaisista opintojaksoista. Opiskelija voi rakentaa haluamansa kokonaisuuden valitsemalla 15 opintopisteen moduulin Turun AMK:n tarjonnasta ja vastaavasti 15 opintopisteen moduulin Turun yliopistosta. Kaikkiaan koulutus on 30 opintopisteen kokonaisuus. Opintojen kohderyhmänä … Continued

Tekniikan korkeakoulutus kiinnostaa nuoria

Kevään 2021 yhteishaussa Turun tekniikan alan korkeakoulutuksiin oli hakijoita yhteensä runsas 7000. Tekniikan alojen kokonaishakijamäärä kasvoi 8,5 prosenttia kevääseen 2020 verrattuna. Turun ammattikorkeakoulujen tekniikan hakijamäärät kasvoivat noin 15 prosenttia ja yliopistojen laskivat viitisen prosenttia. Kokonaisuutena tarkasteltuna hakijamäärissä suhteessa aloituspaikkoihin ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Hakijoita on riittänyt hyvin, vaikka aloituspaikkoja on lisätty. Jokaista tekniikan korkeakouluopintojen … Continued

Tiedettä, taidetta ja työelämän taitoja lukioiden STEAM-kursseilta

STEAM-lukiokurssit ovat Turun lukioiden järjestämiä, kaikille Turun lukiolaisille avoimia kursseja. Kursseilla tehdään yhteistyötä eri oppilaitosten ja yritysten kanssa, tutkitaan ilmiöitä, syvennetään oppimista ja luodaan uutta. Lukuvuoden 2021–2022 STEAM-opintojaksot ovat nyt valittavissa. STEAM tulee sanoista science, technology, engineering, arts and mathematics. STEAM-toiminnan mukaisesti teknologia on kursseilla keskeisessä roolissa, mutta niissä integroidaan laajasti eri oppiaineita ja tarjonta … Continued

Kymmenes TechTurku Week toteutuu kokonaan verkossa

Maaliskuun alun teemaviikko TechTurku Week  toteutuu nyt täysin virtuaalisena. Osaajien ja yritysten kohtaamiset ovat myös siirtyneet uusille digitaalisille kohtauspaikoille. Teknologiakampus Turku tuo viikolle tiistain ohjelman, joka keskittyy valmistavan teollisuuden trendeihin ja teknologioihin sekä esittelee alan tuoreimmat tutkimukset. TechTurku Week (vuoteen 2019 asti Turku ICT Week) järjestettiin ensimmäisen kerran kolmipäiväisenä toukokuussa 2012. Tapahtuma on perustamisestaan lähtien ollut useiden uuden … Continued

Teknologiakampus Turku rakentuu yhteistyölle

Vuosi 2020 toi Turkuun uusia tekniikan koulutuksia ja lisäsi kiinnostusta alaa kohtaan. Tuore tekniikan puitesopimus tiivistää korkeakoulujen koulutus- ja opetusyhteistyötä. Turun yliopiston teknillinen tiedekunta aloittaa toimintansa 1.1.2021. Turun kaupungin, neljän korkeakoulun ja Turku Science Park Oy:n yhteistyöalusta Teknologiakampus Turku muodostaa tekniikan alan koulutuksen ja tutkimuksen strategisen yhteistyön kehittämisen rungon Turun alueella. Yhteistyön myötä tekniikan asema … Continued

Miljoonahanke vauhdittamaan autonomisten kulkuneuvojen kehitystyötä

Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia perustavat yhdessä alan yritysten kanssa Turkuun uuden kokeiluympäristön autonomisille kulkuneuvoille. Hankkeeseen on saatu merkittävää rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Etäohjattavat, automatisoidut ja autonomiset kulkuneuvot muodostavat kasvavan alan, johon kohdistuu paljon tuottavuuteen, ekologisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä odotuksia. Kehitteillä olevien laitteiden luotettavuuden takaamiseksi tarvitaan lisää tutkimustietoa ja testausta. Suomi on yksi automatisoitujen ja … Continued

Turun korkeakoulut sopivat tekniikan koulutusyhteistyön tiivistämisestä

Tekniikan opetusta antavien korkeakoulujen välistä yhteistyötä tiivistetään entisestään strategisten toimenpiteiden avulla. Tuore puitesopimus vahvistaa yhteistyötä ja lisää tekniikan koulutuspolkujen joustavuutta. Mukana sopimuksessa ovat kaikki Teknologiakampus Turun yhteistyökorkeakoulut: Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK ja Yrkeshögskolan Novia. Korkeakoulujen rehtorit ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka tavoitteena on systematisoida ja tiivistää tekniikan alan opetusyhteistyötä sekä vähentää päällekkäisyyksiä opetustarjonnassa. Korkeakoulujen … Continued

Kaupungilta tukea Fraunhofer-tutkimusyksiköiden perustamiseksi Turkuun

Turun kaupunginhallitus on päättänyt viisivuotisen toiminta-avustuksen myöntämisestä Teknologiakampus Turulle. Avustus on myönnetty kahden Fraunhofer Innovation Platform –tutkimusyksikön perustamiseksi Turkuun. Vuotuinen määräraha on 160 000 euroa. Hanke on toteutuessaan hyvin merkittävä strateginen päänavaus, jossa Turku on edelläkävijänä Suomessa. Mahdollisuus liittyä Fraunhoferin 70:n tutkimusinstituutin ja yli 25 000 hengen muodostamaan kansainväliseen tutkimus- ja tiedeyhteisöön avaa tulevaisuudessa merkittäviä … Continued

Teknologiakampus Turku osoittaa alueellisen yhteistyön voiman

Teknologiakampus Turku on erityisesti viimeisen vuoden aikana ottanut merkittäviä harppauksia tekniikan osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi Turun alueella. Alueen vetovoimasta kertovat mm. korkeat tekniikan alan opiskelijahakijamäärät. Turun yliopiston uusiin kone- ja materiaalitekniikan koulutuksiin tuli kevään yhteishaussa hakemuksia yhteensä 816, kun myös pelkkään ylempään tutkintoon hakeneet lasketaan mukaan. Yliopisto kasvatti myös biotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan … Continued

Turussa panostetaan tekniikan osaajiin

Koskaan ennen tekniikan koulutus ei ole ollut Turussa näin vahvaa ja monialaista. Digitaalisuus ja kestävä kehitys antavat suuntaa koulutuksille. Teknologiakampus Turun toimijat ovat yhdessä alan yritysten kanssa tasoittaneet opiskelijoille tien ja avanneet ovia uusiin opintoihin ja työtehtäviin. Tekniikan korkeakoulutuksella on Turussa tukevat juuret, sillä Åbo Akademin diplomi-insinöörikoulutus täyttää tänä vuonna 100 vuotta. – Vankka kokemuksemme … Continued

#turuntekniikka – Teknologiakampus Turun media-aamiainen

Koskaan ennen tekniikan koulutus ei ole ollut Turussa näin vahvaa ja monialaista. Turusta on tulossa näkyvä teekkarien ja insinööriopiskelijoiden kaupunki syksyllä 2020 alkavien uusien koulutusten myötä. Teknologiakampus Turun toimijat ovat yhdessä alan yritysten kanssa tasoittaneet opiskelijoille tien ja avanneet ovia uusiin opintoihin ja työtehtäviin. Järjestämme osana TechTurku Weekin tapahtumia kaikille avoimen mediatilaisuuden, jossa kerromme mm. … Continued

Kesäteekkari-kampanja laajenee kansainvälisiin tutkinto-opiskelijoihin

Kampanjan paikoista kolmannes varataan kansainvälisille opiskelijoille Kesätyö lisää ulkomaisten osaajien mahdollisuuksia asettua valmistumisensa jälkeen pysyvästi Suomeen ja Turkuun Teknologiateollisuuden mukaan kansainväliset diplomi-insinöörit ovat alihyödynnetty voimavara Diplomi-insinööriopiskelijoiden houkuttelemiseksi kesätöihin Turun seudulle on jo useana kesänä kampanjoitu asunto- ja bussikorttieduin. Vuonna 2020 Kesäteekkarikampanja saa kansainvälistä väriä, kun kolmasosa paikoista varataan ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille. Kampanja on suunnattu ensisijaisesti kone-, … Continued

Hae tekniikan opiskelijalähettilääksi

Turun korkeakoulut järjestävät yhdessä lukiokiertueen Lounais-Suomen alueella tammikuussa 2020. Korkeakoulut hakevat kiertueelle tekniikan alan opiskelijoita opiskelijalähettiläiksi. Hakemukset pyydetään toimittamaan 20.12.2019 mennessä. Teknologiakampus Turku -yhteistyönä järjestettävän kiertueen tavoitteena on markkinoida korkeakoulujen nykyisiä tekniikan alan koulutuksia sekä Turun yliopiston uusia DI-koulutuksia lukiolaisille. Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja Yrkeshögskolan Novia hakevat kiertueelle tekniikan alan opiskelijoita opiskelijalähettiläiksi … Continued

Meyer, Elomatic ja Cadmatic lahjoittivat professuurit Turun yliopiston tekniikalle

Yritykset ovat vahvasti Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutuksen taustatukena Meyer, Elomatic ja Cadmatic antavat yliopistolle kaksi lahjoitusprofessuuria Lahjoitukset lisäävät yrittäjyysyliopiston ja yrityselämän tiivistä vuorovaikutusta Turun alueen merkittävät yritykset Meyer, Elomatic ja Cadmatic tukevat Turun yliopiston uusien diplomi-insinöörikoulutusten kehittämistä kahdella lahjoitusprofessuurilla. Yritysten lahjoitusprofessuurit on suunnattu kone- ja materiaalitekniikkaan, joissa yliopisto aloittaa ensi vuoden syksyllä uudet diplomi-insinöörien koulutukset. Meyer … Continued