Uusi koulutus opettaa teknologiateollisuudelle digitalisaation käyttöönottoa

  • Turun AMK ja Turun yliopisto järjestävät yhdessä Digitalisaatio teknologiateollisuudessa -koulutuksen teknologiateollisuuden työntekijöille.
  • Koulutus yhdistää ICT:n ja koneteknologian osaamisalueet.
  • Koulutus on maksuton.

Ensi syksynä alkava koulutus muodostuu valinnaisista opintojaksoista. Opiskelija voi rakentaa haluamansa kokonaisuuden valitsemalla 15 opintopisteen moduulin Turun AMK:n tarjonnasta ja vastaavasti 15 opintopisteen moduulin Turun yliopistosta. Kaikkiaan koulutus on 30 opintopisteen kokonaisuus.

Opintojen kohderyhmänä ovat teknologiateollisuuden työntekijät, joiden työtehtäviin kuuluvat digitalisaation käyttöönotto ja soveltaminen. Opinnot toteutetaan verkko- ja lähiopetuksen yhdistelmänä.

– Koulutuksessa on kerralla tarjolla molempien korkeakoulujen osaaminen. Luvassa on uusia ajatuksia ja hyvä käsitys siitä, mitä kaikkia teknologioita on mahdollista hyödyntää. Kun mukana on kaksi korkeakoulua, opiskelijalle tarjoutuu laajempi näkemys asioista. Myös opetukseen osallistuva asiantuntijamäärä on näin laajempi, kertoo Turun AMK:n johtava yliopettaja Jarkko Paavola.

Tulevaisuuden tarpeita

Turun AMK:sta voi valita esimerkiksi opintojaksoja lisätyn ja virtuaalitodellisuuden sekä langattoman teknologian hyödyntämisestä, robotiikasta sekä kyberturvallisuudesta teollisuusverkoissa. 

Koulutuksen tavoitteena on päivittää osallistujien tiedot vastaamaan alan yritysten ajankohtaisia tarpeita erityisesti digitalisaation hyödyntämisen osalta. Tulevaisuudessa yrityksissä tarvitaan osaajia, jotka voivat uudistaa valmistavan teollisuuden toimintatapoja uusimpien ICT-teknologioiden avulla.

– Digitalisaation entistä parempi hyödyntäminen on kilpailukykytekijä. Sen avulla yritykset pysyvät paremmin mukana kansainvälisessä kilpailussa, ja siksi myös henkilöstön digitalisaatio-osaamisen kehittäminen on tärkeää, Paavola muistuttaa.

Koulutukseen otetaan 30 opiskelijaa ja se on osallistujalle maksuton. Koulutusta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Haku koulutukseen päättyy 11.6.2021. Ilmoittaudu koulutukseen.

Tutustu koulutukseen: Digitalisaatio teknologiateollisuudessa

Teksti: Mari Loikkanen