Turussa panostetaan tekniikan osaajiin

  • Koskaan ennen tekniikan koulutus ei ole ollut Turussa näin vahvaa ja monialaista.
  • Digitaalisuus ja kestävä kehitys antavat suuntaa koulutuksille.
  • Teknologiakampus Turun toimijat ovat yhdessä alan yritysten kanssa tasoittaneet opiskelijoille tien ja avanneet ovia uusiin opintoihin ja työtehtäviin.

Tekniikan korkeakoulutuksella on Turussa tukevat juuret, sillä Åbo Akademin diplomi-insinöörikoulutus täyttää tänä vuonna 100 vuotta.

– Vankka kokemuksemme DI-koulutuksesta luo hyvän perustan koko seudulle, ja viime vuosien panostus yhteistyöhön tuo loistavia uusia mahdollisuuksia korkeakouluille, Turun kaupungille ja yrityksille, sanoo Åbo Akademin dekaani Patrik Henelius.

Lisääntyneen kiinnostuksen ja hakijamäärien kasvun takia Åbo Akademi on lisännyt tietotekniikan aloituspaikkojen määrää kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen. Åbo Akademi on myös uudistanut DI-ohjelmansa kemian- ja prosessitekniikassa.

Turun yliopisto on uudistanut koko diplomi-insinöörikoulutuksen kokonaisuuden uusien kone- ja materiaalitekniikan koulutusten myötä. Tänä vuonna aloituspaikkoja tekniikan koulutuksiin on yhteensä 273, joka on yli kaksinkertainen määrä aiempaan verrattuna. Konetekniikassa voi erikoistua älykkäisiin järjestelmiin, digitaaliseen valmistukseen tai digitaaliseen suunnitteluun ja optimointiin. Materiaalitekniikan opetuksen erikoistumisalat ovat modernit teollisuusmateriaalit, energiamateriaalit ja terveysteknologia.

– Yhteistyö Turun Koneteknologiakeskuksen kanssa tulee olemaan tärkeässä roolissa uudessa koulutusohjelmassa, kertoo konetekniikan professori Jussi Kantola.

– Materiaalikehityksen saralla keskeistä on harvinaisten ja kalliiden materiaalien, kuten platina ja kulta, korvaaminen edullisilla ja laajasti saatavilla vaihtoehdoilla. Kiehtovinta uusissa materiaaleissa ovat kuitenkin mahdollisuudet saada aikaan sellaisia funktionaalisuuksia, joita ei perinteisillä materiaaleilla voida saavuttaa, sanoo materiaalitekniikan professori Kati Miettunen.

Miettusen omana tutkimusaiheena ovat uuden sukupolven aurinkokennot ja erityisesti biomateriaalien käyttö aurinkokennoissa. Uusiutuvan energian tuotanto ja varastointi painottuvat myös yliopiston energiamateriaalien erikoistumisalan opinnoissa. Turun ammattikorkeakoulun uusi hajautetun energiantuotannon koulutus on samoilla linjoilla ja valmistaa YAMK-insinöörejä esimerkiksi kestävän energiatuotannon sekä älykkäiden sähköverkkojen asiantuntijatehtäviin.

Nämä kaikkien korkeakoulujen kestävää kehitystä tukevat painotukset ovat erinomaisesti linjassa Turun kaupungin kunnianhimoisen, vuoteen 2029 asetetun hiilineutraalisuustavoitteen kanssa.

– Arvostan suuresti korkeakoulujen visionääristä ajattelua ja korkealle asetettuja tavoitteita tekniikan koulutuksessa ja tutkimuksessa. Ne, yhdistettynä korkeakoulujen omiin sekä yhteisiin kunnianhimoisiin rakenteellisiin ratkaisuihin, luovat modernia, uutta tapaa toimia yliopistomaailmassa ja vievät koko seutua eteenpäin, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo.

Kupittaan kampuksen moderni infra kaikkien hyödyksi

Turun ammattikorkeakoululla on kevään yhteishaussa aloituspaikkoja tekniikan alan koulutuksiin kaikkiaan 930.

– Tänä keväänä valmistuvalle Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampukselle rakentuu entistäkin ajanmukaisempi tekniikan laboratorioinfrastruktuuri yhteensä yli 10 miljoonan euron investointiohjelman ansiosta. Uusinta infraa pääsevät hyödyntämään myös teknologiayritykset ja muut korkeakoulut tutkimus- ja kehitystoiminnassaan, kertoo AMK:n vararehtori Juhani Soini ja kutsuu yhteistyöhön.

Myös merenkulkualalla on kaivattu insinöörikoulutusta. Tähän tarpeeseen Yrkeshögskolan Novia aloittaa syksyllä englanninkielisen merenkulkualan insinöörikoulutuksen, joka toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa, kertoo toimiala-apulaisjohtaja Micael Vuorio Noviasta.