Turun yliopiston uusiin diplomi-insinöörikoulutuksiin sata opiskelijaa vuonna 2020

  • Yliopiston uusissa diplomi-insinöörikoulutuksissa aloittaa yhteensä sata opiskelijaa vuonna 2020.
  • Yhteensä tekniikan diplomi-insinöörikoulutuksiin otetaan ensi vuonna 273 opiskelijaa.
  • Uusia professuureja haki ensimmäisellä kierroksella peräti 165 kiinnostunutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laajensi heinäkuussa 2019 Turun yliopiston tekniikan koulutustarjontaa antamalla yliopistolle konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusvastuut.  Yliopiston hallitus päätti perjantaina 4.10.2019 tekniikan alan koulutusten aloituspaikkamääristä vuodelle 2020.

Sekä konetekniikan että materiaalitekniikan koulutuksen alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa otetaan opiskelemaan 40 opiskelijaa, eli yhteensä kumpaankin koulutukseen 80 opiskelijaa. Lisäksi vain ylempää korkeakoulututkintoa otetaan opiskelemaan pohjakoulutuksen omaavia opiskelijoita kumpaankin koulutukseen 10, eli yhteensä 20 opiskelijaa. Näin Turun yliopiston uusien tekniikan diplomi-insinöörikoulutusten aloituspaikkoja on vuonna 2020 yhteensä sata.

Lisäksi yliopiston hallitus päätti, että jo käynnissä olevien yliopiston tekniikan alan koulutusten aloituspaikkamäärää lisätään.

Biotekniikan alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon aloituspaikkoja on ensi vuonna 33. Suoraan ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetaan 10 opiskelijaa. Lisäystä aloituspaikkamäärässä on tähän vuoteen verrattuna yhteensä 20.

Tieto‐ ja viestintätekniikan alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon aloituspaikkoja on ensi vuonna 100. Suoraan ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetaan 30 opiskelijaa. Lisäystä aloituspaikkamäärässä on tähän vuoteen verrattuna yhteensä 30.

Suoraan ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetaan tekniikan kandidaatteja myös muista yliopistoista sekä AMK-insinöörejä, joilla on soveltuva taustatutkinto.

– Tekniikan alan osaajille on ollut jo pitkään kova kysyntä Lounais-Suomessa. Tekniikan laajennus on yliopistolle strateginen päätös, jolla se vastaa alueen osaajatarpeeseen ja lisää omaa kilpailukykyään monialaisena tiedeyliopistona. Samalla tarjoamme monille nuorille uuden kiinnostavan koulutusmahdollisuuden Turussa, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola sanoo.

Teknologiakampus Turun johtaja, professori Mika Hannula on tekniikan koulutuksen kokonaissuunnitelmasta vastaavan työryhmän puheenjohtaja. Koulutuksia on syksyn mittaan suunniteltu ahkerasti. Mukaan suunnitteluun on otettu alueen korkeakoulujen lisäksi muut tekniikan yliopistot, alueen yrityksiä sekä opiskelijat.

– Käynnissä oleva suunnittelutyö on mittava ponnistus. Mukana on useita kymmeniä ihmisiä. On ollut hienoa omin silmin nähdä yliopiston oman henkilöstön sekä alueen yritysten ja muiden yhteistyökumppaniemme sitoutuminen yhteiseen asiaan. Ilman yhteistä tahtotilaa näin isoa asiaa olisi mahdotonta viedä eteenpäin, Hannula toteaa.

Uusille aloille on haettu professoreja tai apulaisprofessoreja. Professuureja haki ensimmäisellä kierroksella 165 henkilöä, joiden joukossa on sekä kotimaisia että kansainvälisiä vahvoja hakijoita.

– Hakijoiden lukumäärä on poikkeuksellisen suuri. Joukossa on sekä kotimaisia että kansainvälisiä vahvoja hakijoita. Turun yliopiston hyvällä menestyksellä kansainvälisissä arvioinneissa on varmasti vaikutusta asiaan, Hannula sanoo.