Turun korkeakoulut sopivat tekniikan koulutusyhteistyön tiivistämisestä

  • Tekniikan opetusta antavien korkeakoulujen välistä yhteistyötä tiivistetään entisestään strategisten toimenpiteiden avulla.
  • Tuore puitesopimus vahvistaa yhteistyötä ja lisää tekniikan koulutuspolkujen joustavuutta.
  • Mukana sopimuksessa ovat kaikki Teknologiakampus Turun yhteistyökorkeakoulut: Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK ja Yrkeshögskolan Novia.

Korkeakoulujen rehtorit ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka tavoitteena on systematisoida ja tiivistää tekniikan alan opetusyhteistyötä sekä vähentää päällekkäisyyksiä opetustarjonnassa. Korkeakoulujen resurssit ja osaaminen tulevat näin hyödynnetyiksi parhaalla mahdollisella tavalla, mikä parantaa turkulaisen tekniikan korkeakoulutuksen kokonaislaatua ja vaikuttavuutta. Tiivistyvän yhteistyön kautta koulutuspolkuihin saadaan myös lisää joustavuutta ja opiskelijat valmistuvat nopeammin työelämään.

Teknologiakampus Turku on parhaillaan laatimassa tekniikan koulutusstrategiaa, jossa määritellään Turun tekniikan koulutuksen yhteiset teemat ja kunkin korkeakoulun tekniikan koulutusprofiili aikaisempaa selkeämmällä tavalla. Nyt allekirjoitettu puitesopimus on tämän strategian ytimessä.

– Mukana oleville tahoille järjestetään yhteiskehittämisen valmennus, jolla varmistetaan, ettei sopimus jää pelkästään strategiseksi tahdonilmaukseksi, vaan yhteistyö saadaan oikeasti käytäntöön saakka nopeasti, sanoo Teknologiakampus Turun koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen.  

Tekniikan alueellinen puitesopimus luo sateenvarjon tarkemmille verkostosopimuksille, joissa sovitaan opetusyhteistyöstä konkreettisella tasolla tekniikan aloittain. Alakohtaisia verkostosopimuksia on työn alla parhaillaan kahdeksan. Sopimuksilla luodaan uutta opetusyhteistyötä ja tuodaan näkyvämmäksi jo aikaisemmin olemassa ollutta yhteistyötä korkeakoulujen välillä. Alueellisen yhteistyön ansiosta tekniikan opiskelijoiden mahdollisuudet ristiinopiskeluun ja erilaisiin erikoistumisopintoihin paranevat.