Tiedettä, taidetta ja työelämän taitoja lukioiden STEAM-kursseilta

  • STEAM-lukiokurssit ovat Turun lukioiden järjestämiä, kaikille Turun lukiolaisille avoimia kursseja.
  • Kursseilla tehdään yhteistyötä eri oppilaitosten ja yritysten kanssa, tutkitaan ilmiöitä, syvennetään oppimista ja luodaan uutta.
  • Lukuvuoden 2021–2022 STEAM-opintojaksot ovat nyt valittavissa.

STEAM tulee sanoista science, technology, engineering, arts and mathematics. STEAM-toiminnan mukaisesti teknologia on kursseilla keskeisessä roolissa, mutta niissä integroidaan laajasti eri oppiaineita ja tarjonta on monipuolista. Lukuvuoden 2021–2022 aikana on tarjolla jopa 12 STEAM-kurssia. Kurssien aiheina ovat muun muassa energia, liikennefysiikka, mainonta, ohjelmointi ja tekoäly.

Uutuutena tulevana lukuvuonna on mukana opintojakso nimeltä Tulevaisuus. Se toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja paikallisen yrityksen kanssa. Opintojakson ytimen muodostavat yritykselle tehtävä toimintaympäristön tulevaisuuskartoitus ja visiotyö sekä niiden ympärille rakentuvat tulevaisuuspajat.

Kurssipalettiin sisältyy myös teknologiapainotteinen kesäkurssi, joka soveltuu teknologiaan liittyvää ammattia harkitseville tai alasta muuten kiinnostuneille. Tänä kesänä kurssia ei järjestetä, mutta kesällä 2022 kurssille osallistuvat pääsevät tutustumaan mm. robotiikkaan, 3D-mallintamiseen ja kemian laboratoriotyöskentelyyn Koneteknologiakeskuksessa ja Turun ammattikorkeakoulun laboratoriotiloissa.

STEAM Turku -hanke on osa Turun kaupungin toimintakokonaisuutta Teknologiakampus Turku -yhteistyössä. Hankkeen toteutuksesta vastaa Turun kaupungin sivistystoimiala, mutta se linkittyy osaksi koko kaupungin elinkeinopolitiikkaa. STEAM Turku -hankkeeseen liittyy kokonaan tai osittain 18 erillistä projektia, joita toteutetaan koko toimialalla tai yksittäisillä palvelualueilla. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Turun kaupungin konsernihallinto ja sivistystoimiala sekä erilaiset ulkopuoliset rahoittajat.

Lukioiden STEAM-opintojaksot 2021-2022