Teknologiakampus Turku rakentuu yhteistyölle

  • Vuosi 2020 toi Turkuun uusia tekniikan koulutuksia ja lisäsi kiinnostusta alaa kohtaan.
  • Tuore tekniikan puitesopimus tiivistää korkeakoulujen koulutus- ja opetusyhteistyötä.
  • Turun yliopiston teknillinen tiedekunta aloittaa toimintansa 1.1.2021.

Turun kaupungin, neljän korkeakoulun ja Turku Science Park Oy:n yhteistyöalusta Teknologiakampus Turku muodostaa tekniikan alan koulutuksen ja tutkimuksen strategisen yhteistyön kehittämisen rungon Turun alueella. Yhteistyön myötä tekniikan asema Turun koulutuskartalla on vahvistunut.

Turun tekniikka vetää

Vuonna 2020 Teknologiakampus Turussa tehtiin tiivistä yhteistyötä STEAM Turku -toimijoiden kanssa tekniikan korkeakoulutuksen opiskelijamarkkinoinnissa. Korkeakoulujen yhteinen #turuntekniikka-roadshow tavoitti noin 1500 lukiolaista Lounais-Suomen, Vakka-Suomen ja Satakunnan alueilla. Kevään 2020 yhteishaku onnistui erinomaisesti ja hakijamäärät kasvoivat erityisesti Turun yliopistossa ja Turun ammattikorkeakoulussa. Etenkin uudet kone- ja materiaalitekniikan DI-opinnot kiinnostivat hakijoita ja Turun yliopiston konetekniikka onnistui todistusvalinnassa houkuttelemaan parhaat opiskelijat. Turun alueen tekniikan hyvästä imusta kertovat myös korkeakoulujen opetus- ja tutkimustehtäviin hakeneiden asiantuntijoiden ja professoreiden suuri lukumäärä ja korkea taso.

Korkeakoulujen koulutus- ja opetusyhteistyö tiivistyy

Marraskuussa allekirjoitettu korkeakoulujen tekniikan puitesopimuksen tavoitteena on syventää korkeakoulujen strategista yhteistyötä tekniikan alalla, lisätä korkeakoulujen välistä opetusyhteistyötä ja ristiinopiskelua sekä vähentää päällekkäisyyksiä opetustarjonnassa. Tiivistyvän yhteistyön kautta vahvistetaan tekniikan alan korkeakoulutusta ja joustavoitetaan alueellisia koulutuspolkuja insinööristä diplomi-insinööriksi. Näin sujuvoitetaan opintojen suorittamista ja saadaan nopeammin uusia tekniikan osaajia työelämään. Koneteknologiakeskuksen ja muiden opetus- ja tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäytön lisääminen on myös tiivistänyt korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

Yksi Teknologiakampus Turun toimijoiden yhteisisistä saavutuksista on ollut Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutuksen laajentuminen. Syksyllä 2020 otettiin sisään jo lähes 300 bio-, kone- ja materiaalitekniikan sekä tietotekniikan opiskelijaa. Tämä opiskelijajoukko tulee työskentelemään alueen yrityksissä erilaisissa kesätyö- ja harjoittelupaikoissa tuoden tekniikan uusinta korkeakouluosaamista yritysten käyttöön.

Alueen kilpailukyky kehittyy akateemisen ja soveltavan tutkimuksen kautta

Kone- ja materiaalitekniikan tutkimusryhmien perustaminen on luonut korkeakoulujen välille uusia yhteistyömahdollisuuksia, joita Turun yliopistossa 1.1.2021 toimintansa aloittava teknillinen tiedekunta entisestään vahvistaa. Alueen yritysten tuki uudelle teknilliselle tiedekunnalle on ollut huomattavaa. Tähän mennessä tekniikan tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseen on tehty 10 professuurilahjoitusta. Lisäksi on solmittu uusiin koulutuksiin liittyviä kumppanuussopimuksia, joista yksi esimerkki on Turun yliopiston strateginen kumppanuus Meyer Turun kanssa.

Tekniikan yhteisen tutkimusstrategian painopistealueet tukevat luontevasti alueen yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja ovat linjassa Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopistealueiden ja aluepoliittisten tavoitteiden kanssa. Yksi hyvä ilmentymä tästä on käynnissä olevat yhteistyöneuvottelut meriteollisuus- ja logistiikkapainotteisen Fraunhofer Innovation Platform -tutkimusyksikön perustamiseksi Turkuun. Onnistuneet yhteistyöneuvottelut voivat tuoda Turkuun koko Suomen ensimmäisen FIP-tutkimusyksikön. Kuuluminen Fraunhoferin yli 70:n tutkimusinstituutin ja kymmenien tuhansien tutkijoiden kansainväliseen tiedeverkostoon avaisi merkittäviä mahdollisuuksia sekä alueen yrityksille että korkeakouluille ja vahvistaisi ratkaisevalla tavalla alueen kilpailukykyä.

Lisätietoja Teknologiakampus Turku -toiminnasta saa teknologiakampuksen yhteyshenkilöiltä.