Tietotekniikka muokkaa tulevaisuutta. Koneista tulee älykkäitä ja algoritmit auttavat päätöksenteossa. Turun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinöörit ovat vahvoja tietotekniikan osaajia, jotka sijoittuvat laaja-alaisesti johto- ja asiantuntijatehtäviin eri toimialoille.

Biotekniikka on luontoa ja teknologiaa yhdistävä tieteenala, joka kattaa sovelluksia terveydenhuollosta teollisuuden ratkaisuihin. Biotekniikan diplomi-insinöörien osaamista tarvitaan lääketieteessä, elintarvikekehityksessä, analytiikassa ja ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämisessä.

Materiaalitekniikan diplomi-insinööriohjelma keskittyy materiaalien mekaanisiin, sähköisiin ja termisiin ominaisuuksiin ja niiden teollisiin sovelluksiin. Energiateknologian materiaalit -linjalla perehdytään energian tuotannon ja varastoinnin järjestelmiin ja materiaaleihin. Opinnoissa voi erikoistua myös mm. terveysteknologian sovelluksiin.

Konetekniikan opinnot yhdistävät tieto- ja konetekniikkaa ja tarjoavat erikoistumismahdollisuuksia esimerkiksi digitaalisen valmistuksen, tuotesuunnittelun ja älykkäiden järjestelmien parissa.

Kaikkiin näihin hakukohteisiin voit hakea yhteisvalinnassa samalla pääsykokeella. Valintaperusteet ovat samat kaikissa yliopistoissa.

Diplomi-insinöörikoulutuksen yhteisvalinta

Turun yliopisto


 

  • Automaatiotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v+ 2v) (alkaa syksyllä 2023)
  • Biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)
  • Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)
  • Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v) (alkaa syksyllä 2023)
  • Materiaalitekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)
  • Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

 

Tekniikan koulutus Turun yliopistossa

Katso videolta lisätietoja ja kokemuksia Turun yliopiston DI-koulutuksesta.