Tietotekniikka muokkaa tulevaisuutta. Koneista tulee älykkäitä ja algoritmit auttavat päätöksenteossa. Turun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinöörit ovat vahvoja tietotekniikan osaajia, jotka sijoittuvat laaja-alaisesti johto- ja asiantuntijatehtäviin eri toimialoille.

Biotekniikka on luontoa ja teknologiaa yhdistävä tieteenala, joka kattaa sovelluksia terveydenhuollosta teollisuuden ratkaisuihin. Biotekniikan diplomi-insinöörien osaamista tarvitaan lääketieteessä, elintarvikekehityksessä, analytiikassa ja ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämisessä.

Materiaalitekniikan diplomi-insinööriohjelma keskittyy materiaalien mekaanisiin, sähköisiin ja termisiin ominaisuuksiin ja niiden teollisiin sovelluksiin. Energiateknologian materiaalit -linjalla perehdytään energian tuotannon ja varastoinnin järjestelmiin ja materiaaleihin. Opinnoissa voi erikoistua myös mm. terveysteknologian sovelluksiin.

Konetekniikan opinnot yhdistävät tieto- ja konetekniikkaa ja tarjoavat erikoistumismahdollisuuksia esimerkiksi digitaalisen valmistuksen, tuotesuunnittelun ja älykkäiden järjestelmien parissa.

Kaikkiin näihin hakukohteisiin  voit hakea yhteisvalinnassa samalla pääsykokeella. Valintaperusteet ovat samat kaikissa yliopistoissa.

Turun yliopisto


  • Biotekniikan diplomi-insinööri
  • Konetekniikan diplomi-insinööri
  • Materiaalitekniikan diplomi-insinööri
  • Tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinööri

Tekniikan koulutus Turun yliopistossa

DI-koulutukseen hakeminen

Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään diplomi-insinöörin tutkintoon. Yhteisvalintaan kuuluu seitsemän yliopistoa ja 46 diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa hakukohdetta.

Diplomi-insinöörikoulutuksen yhteisvalinta

Vuoden 2019 pisterajat

Tekniikan opiskelijoiden kokonaismäärät Turun yliopistossa 2016-2018.
Tekniikan alojen aloituspaikat Turun yliopistossa 2016-2019.
Turun yliopiston tekniikan opintoihin vuosina 2016-2019 hakeneet.
Turun yliopiston tekniikan opinnoista vuosina 2016-2018 valmistuneet.

Turun yliopiston tekniikan tohtorit 2015-2019.

Katso videolta lisätietoja ja kokemuksia Turun yliopiston DI-koulutuksesta