Teknologiakampus Turun korkeakoulutusstrategia sisältää tekniikan koulutuksen nykytilan kuvauksen sekä suunnitelman yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Teknologiakampuksen korkeakoulutusstrategia

 • määrittelee tekniikan osaamisen kokonaisuuden ja sisällöt korkeakouluissa.
 • määrittelee koulutusyhteistyötä tukevat toimenpiteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
 • mahdollistaa tulosmittareiden määrittämisen ja toiminnan arvioinnin sekä
 • mahdollistaa strategian mukaisen toiminnan ja yhteistyön johtamisen.

Koulutusstrategian päätoimenpiteet liittyvät Turun korkeakoulujen viiteen laajempaan yhteiseen osaamisalueeseen


Nämä ovat:

 1. lääkekehitys, terveysteknologia ja diagnostiikka
 2. meri- ja valmistava teknologiateollisuus
 3. elintarvikealan osaaminen
 4. tietotekniikka (ICT)
 5. biotalous, cleantech ja kiertotalous

Yhteiset osaamisalueet luovat pohjan Turun tekniikan korkeakoulutuksen kehittämiselle ja korkeakoulujen profiloitumiselle sekä korkeakoulujen välisen yhteistyön syventämiselle ja systematisoinnille. Tavoitteena on vastata teollisuuden osaamistarpeisiin tuottamalla määrällisesti riittävästi insinöörejä, diplomi-insinöörejä ja tekniikan tohtoreita sekä suuntaamalla ja kehittämällä tekniikan koulutusta sisällöllisesti.

Strategiset toimenpiteet

Tekniikan koulutusstrategia määrittelee toimenpiteet, joilla tuetaan Teknologiakampus Turun toiminnan tavoitteita ja linjataan korkeakoulujen välistä yhteistyötä tekniikan alalla.

Strategia määrittelee keskeiset toimenpiteet, joiden avulla muuttuvassa ympäristössä

 • pystytään hyödyntämään alueen tekniikan korkeakoulutuksen koko potentiaali,
 • saavutetaan alueen omiin vahvuuksiin ja voimavaroihin pohjautuvaa kilpailuetua suhteessa muihin sekä
 • pystytään vastaamaan toimialojen, yritysten ja sidosryhmien odotuksiin ja tarpeisiin.

Koulutusstrategia listaa vuosille 2021–2025 yhteensä 30 toimenpidettä, joilla Teknologiakampuksen toimijat voivat yhdessä kehittää alueen tekniikan koulutusta tutkintokoulutuksen sekä jatkuvan oppimisen ja TKI-toiminnan osalta. Toimenpiteitä tarkennetaan vuosittain Teknologiakampus Turun toimintasuunnitelmassa.

Lisätietoja koulutusstrategiasta ja toimenpiteistä:
Koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen, +358 40 501 3757, sari.stenvall-virtanen@utu.fi