Turussa voi opiskella tekniikan koulutuksissa neljässä korkeakoulussa. Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan ja merenkulun osaajia, joiden kysyntä on suurta ja työllisyystilanne hyvä.

Teknologiakampuksen tavoitteena on luoda Turkuun vahva ja laaja-alainen tekniikan osaamiskeskittymä.

Opiskelijoille tarjotaan:

  • vahva tekniikan korkeakoulutuksen kokonaisuus ja selkeät tutkinto-ohjelmat
  • selkeät ja joustavat koulutuspolut insinööristä (AMK) diplomi-insinööriksi
  • yhteinen tekniikan koulutusstrategia ja täydentävät tekniikan koulutusprofiilit eri korkeakouluissa
  • elävät ja monipuoliset työelämäyhteydet kaikissa koulutuksissa
  • yritysten tarpeisiin vastaava täydennyskoulutus

Turun tekniikan korkeakouluopinnot houkuttelevat opiskelijoita

Turun tekniikan alan korkeakoulutus on muutaman viime vuoden aikana monipuolistunut ja vahvistunut. Turun diplomi-insinöörikoulutuksen aloituspaikat ovat viimeisen 5 vuoden aikana lähes kaksinkertaistuneet. Kevään 2021 yhteishaussa DI-koulutuksen aloituspaikkoja oli 523 ja määrä tulee vielä kasvamaan. Samaan aikaan myös ammattikorkeakoulujen insinöörikoulutuksen aloituspaikat ovat kasvaneet usealla sadalla vuodesta 2016 vuoteen 2021. Vuonna 2018 insinöörikoulutuksen volyymi saavutti lähes 1200 aloituspaikan tason, jossa se on pysynyt viime vuosina.

Turun DI- ja insinöörikoulutuksen aloituspaikat 2016-2022.
Turun DI- ja insinöörikoulutuksen aloituspaikat 2016-2022. Lähde: Opetushallitus, Vipunen. Vuosien 2021-2022 aloituspaikkamäärät perustuvat tällä hetkellä voimassa oleviin valintaperustetietoihin.

Vuoden 2021 kevään yhteishaussa hakijoita tekniikan aloille oli yhteensä reilu 7000. Jokaista tekniikan korkeakoulun aloituspaikkaa kohti oli 6 hakijaa. Turun yliopistossa suosituimmat tekniikan alat olivat konetekniikka ja biotekniikka. Konetekniikan DI-opintoihin oli 8 hakijaa ja biotekniikan opintoihin peräti 11 hakijaa aloituspaikkaa kohti. Turun ammattikorkeakoulun suosituin koulutusohjelma oli uusi rakentamisen tuotantojohtamisen monimuotokoulutus, johon oli lähes 12 hakijaa aloituspaikkaa kohti.

Tekniikan korkeakoulupaikkojen hakijoista suurin osa tulee Varsinais-Suomesta ja laajemmin Lounais-Suomesta, mutta huomattava osuus hakijoista eri tekniikan aloilla tulee myös pääkaupunkiseudulta ja Vakka-Suomesta ja Satakunnasta. 

Teknologiakampus Turun esite