Tekniikan alalta töitä, mahdollisuuksia ja parempi maailma

Turun seudulla keväällä lukioihin jalkautuva Tech roadshow -kiertue esittelee tekniikanalaa lukiolaisille opiskelijoiden näkökulmasta. Tech roadshown toteuttavat yhteistyössä Steam Turku-hanke sekä Teknologiakampus Turku verkosto.

Nopeat paneelikierrokset ja korkeakoulujen esittely, siitä on lukiolaisille suunnattu tekniikan alan esittely tehty. Tärkeintä on se, että alojen opiskelijat kertovat omin sanoin koulutusalastaan, opiskelijaelämästä ja arjestaan. Tekniikan korkeakouluopiskelijoiden paneelikeskustelussa pitämistä esitelmistä nousee jatkuvasti samat asiat esille: Turussa opiskelupaikkoja ja -vaihtoehtoja on valtavasti, työllistyminen on nopeaa ja mahdollisuuksia on valtavasti – kannattaa siis suunnata tekniikanalalle.

Korkeakoulujen tarve saada uusia opiskelijoita ja Turun alueen teknologia-alan yritysten tarve saada uusia työntekijöitä löytyy taustalta, kun Tech roadshow kiertää turkulaisissa lukioissa esittelemässä alan opiskelumahdollisuuksia.

Tilaisuudesta tavoitetut lukion tokaluokkalaiset Daniel, Kasperi ja Ruusa kiinnostuivat erityisesti hyvistä työllistymismahdollisuuksista ja kansainvälisistä mahdollisuuksista: ”Opinnoissa kiinnostaa varma työllistyminen ja mahdollisuus nopeasti päästä töihin. Myös mahdollisuus edetä uralla kiinnostaa.” toteaa Kasperi. Danielia kiinnostaa erityisesti mahdollisuus lähteä ulkomaille opiskelemaan: ”haluaisin päästä Britanniaan opiskelemaan”. Ruusa komppaa ja kertoo, että haluaa myös opiskella kieliä.

Turkulaisten korkeakoulujen tekniikanalalta valmistuvien työllisyys todellakin on hyvää ongelmaksi saakka; opiskelijat eivät tahdo valmistua, sillä yritykset nappaavat heidät töihin kesken opintojen.

Roadshowlle mukaan lähteneet teekkariopiskelijat eivät pelkästään esittele opintojaan, vaan keskustelussa nousee esiin syvä kiinnostus omaan alaan. Tietoturvainsinööriksi Turun yliopistossa opiskeleva Vesa kertoo alastaan nostamalla esiin hakkeroimisen ja samalla painottaa alan hyviä mahdollisuuksia: ”Tietoturva-asiat kiinnostavat, koska se on ainoa ala, joka on löytänyt tiensä jokaiseen työpaikkaan. Niissä kaikissa tarvitaan asiantuntija turvaamaan tietoturvaa.”

Teekkarihatuissa ja opiskelijahaalareissa esiintyvät opiskelijat nostavat myös esiin opiskelun kiinnostavuuden. Merenkulkualaa Noviassa opiskeleva Emmi hehkuttaa Viking Gracen komentosillan mukaisesti rakennettua simulaattoria Aboa Maren kampuksella. Mahdollisuus tehdä yritysten kanssa yhteistyötä jo opiskeluaikana kiinnostaa Turun AMKssa tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelevaa Nicoa.

Lukiolaisia kiinnosti vaatimus hyvistä matematiikan taidoista insinööriopinnoissa. Paneelikeskustelun vetäjä, pitkään alalla opettajana toiminut Matti Raho muistuttaa, ettei korkeakouluista valmistu matemaatikkoja, vaan insinöörejä.

Opiskelijoilta taas löytyi monia eri matematiikkataustoja. Osa oli kirjoittanut pitkän matematiikan, mutta eivät kaikki; ”kannattaa muistaa, että ensimmäisenä vuotena kaikki aloittaneet opiskelijat nostetaan ensimmäisillä matematiikan kursseilla vaaditulle tasolle” toteaa Åbo Akademissa kemia- ja prosessitekniikkaa opiskellut Joni. ”Minulla on opiskelutoveri, joka kirjoitti lukiossa pitkän matikan ja fysiikan, mutta ei kemiaa lainkaan. Silti hän päätyi opiskelemaan kemiaa” – hän nauraa.

Pelkän uran perässä opiskelijat eivät juokse. Niin ikään Åbo Akademissa opiskeleva Kerttu haluaa kehittää biomassan käyttöä luonnonmateriaalina, ilmastonmuutoksen torjunnan nostaa esiin myös biotekniikkaa Turun yliopistossa opiskeleva Silja. Tekniikan alaa tulevaisuuden alana taas hehkuttavat Turun AMK:ssa rakennustekniikkaa opiskeleva Mia ja tietoliikennetekniikkaa opiskeleva Nico.

Teknologiakampus Turun sekä Steam Turun Tech-roadshow on toteutettu tänä keväänä lähitapahtumana turkulaisissa lukioissa sekä virtuaalitapahtumana muissa lounaissuomen lukioissa.

Teknologiakampus edistää Turun neljän korkeakoulun eli Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian tekniikan koulutusta ja tutkimusta. Samalla se yhdistää korkeakoulujen voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.