Turku Science Park Oy strävar efter att garantera tillgängligheten för sin webbplats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 samt den nationella lagstiftningen.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://teknologiakampusturku.fi

Webbplatsen Teknologiakampusturku.fi är planerad att vara tillgänglig och hos webbplatsen har inga brister i tillgängligheten upptäckts.  Vi tar gärna emot respons och förbättringsförslag som hänför sig till tillgängligheten på viestinta@turkubusinessregion.com

Detta utlåtande har utarbetats 6.11.2019. Webbplatsen Teknologiakampusturku.fi har publicerats 7.11.2019.

Respons till myndighet kan lämnas på adressen https://www.avi.fi/sv/web/avi/saavutettavuus