SME, ansök om en FoUI-sedel för universitetssamarbete

För att underlätta samarbetet mellan universiteten i Åbo och små och medelstora företag i regionen har Teknologikampus Åbo inrättat en tjänst för forskning, utveckling och innovation (FoUI), som nu har öppnat en ansökningsomgång för företag som vill ansöka om FoUI-kuponger till ett värde av 5 000 euro, till exempel för gemensamma forskningsprojekt och analystjänster.

Syftet med tjänsten för forskning, utveckling och innovation är att öka användningen av expertisen vid Åbo Universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia, särskilt i små och medelstora företag i regionen. Tjänsten marknadsför universitetens expertis inom forskning, utveckling och innovation (FoUI) för företag i regionen och fungerar som en kontaktkanal för företag som är intresserade av universitetssamarbete. Tjänsten gör det möjligt för företagen att enkelt hitta de lämpligaste universitetspartnerna.

Det första konkreta steget för att öka samarbetet kommer att vara att erbjuda små och medelstora företag en FoUI-sedel på 5 000 euro för forskning, utveckling och innovation, som kommer att delas ut till företag för 100 000 euro per år under de kommande fem åren. Samarbetet mellan företag och universitet kan ta formen av forskningsprojekt, analystjänster, utarbetande av projektförslag eller avhandlingar.

Förutom företagen kommer även de högre utbildningsinstitutionerna i regionen att gynnas av ett ökat samarbete.

”Sedeln för forskning, utveckling och innovation är avsedd att sänka tröskeln för små och medelstora företag att samarbeta med universitet och kan också fungera som en nyckel till ett långsiktigt partnerskap. Den breda expertisen och den mångsidiga infrastrukturen vid Åbo universitet står till företagens förfogande, och vi hjälper dem att hitta de lämpligaste partnerna för varje företag”, säger Marko Kelahaara, FoUI-tjänst Account Manager.

Ansökan om FoUI-sedlar för företag är nu öppen

Ansökan om FoUI-sedlar är nu öppen och de första sedlarna kommer att delas ut i april. Sedeln kan användas för att täcka kostnaderna för ett samarbetsprojekt mellan ett universitet och ett företag, upp till högst 50 procent av projektets värde.

Även om tjänsten samordnas av Teknologikampus Åbo kan små och medelstora företag ansöka om kupongen oberoende av sektor.

Enligt en undersökning av arbets- och näringsministeriet (2019) använder endast 17 procent av de finländska små och medelstora företagen FoUI kunskap från högre utbildning, och Sydvästra Finland skiljer sig inte nämnvärt från genomsnittet i en regional jämförelse. Med FoUI-tjänsten vill Åbo stad investera i ett tjänstekoncept som kopplar samman högskolor och små och medelstora företag i regionen på ett praktiskt och effektivt sätt.

”Behovet av ett närmare samarbete mellan universitet och särskilt små och medelstora företag är uppenbart i ljuset av forskningsdata. Med hjälp av ett närmare samspel har företagen, och hela Åboregionen, ännu bättre förutsättningar att stärka sin egen konkurrenskraft både nationellt och internationellt. Utöver företag kommer även områdets lärosäten att dra nytta av ett utökat samarbete”, berättar Livskraftsdirektör Niko Kyynäräinen från Åbo Stad.

Villkor och ansökan om en FoUI-sedel

Läs mer om FoUI-tjänsten och hur du ansöker om en FoUI-sedel på Teknologikampus Åbos webbplats. Läs det tidigare meddelandet om FoUI-tjänsten på Åbo Business Regions webbplats.