Byggnaden Aurum står klar på universitetsbacken

Aurum är det nya hemmet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi samt institutionen för kemi vid Åbo universitet. Byggnaden inrymmer Åbo Akademis lokaler samt undervisnings- och laboratorielokaler som är gemensamma för universiteten. Delade lokaler och instrument stärker det aktiva och viktiga samarbetet både med Åbo universitet och inom fakulteten.  Aurum är en … Continued

Högre utbildning inom teknik är av intresse för de unga

I den gemensamma ansökan våren 2021 fanns det totalt över 7000 sökande till högre utbildning inom teknikområdet i Åbo. Det totala antalet sökande inom teknikområdena ökade med 8,5 procent jämfört med våren 2020. I Åbo ökade antalet sökande för teknik vid yrkeshögskolorna med cirka 15 procent och minskade med fem procent vid universiteten. Sammantaget har … Continued

Teknologicampus Åbo visar styrkan i regionalt samarbete

Teknologicampus Åbo har under det senaste året tagit ett stort kliv framåt för att främja kunskapen, undervisningen och forskningen inom teknik i Åboregionen. De fyra högskolornas gemensamma satsning har gett frukt och de höga ansökningsantalen inom teknikområdet vittnar om regionens dragningskraft. Till de nya utbildningarna i maskin- och materialteknik vid Åbo universitet sökte i vårens … Continued

Stora satsningar på teknisk expertis i Åbo

Aldrig tidigare har de tekniska utbildningarna i Åbo varit så starka och yrkesövergripande som de är i dag. I och med de nya utbildningarna som startar hösten 2020 är Åbo på god väg att bli en framträdande stad för teknologer och ingenjörsstuderande. Aktörerna inom Teknologicampus Åbo har tillsammans med företag i branschen banat väg för … Continued