I framkanten för smart sjöfart

Enligt Vesa Erkkilä, Mirva Salokorpi och Jarkko Paavola händer det mycket inom Åboregionens kluster för smart sjöfart just nu, och företagen samarbetar med låg instegströskel.

Åboregionen utvecklar smarta teknologiska lösningar för sjöfartens globala utmaningar. Nyckeln till framgång ligger i det starka samarbetet.

Hur kan man göra sjöfarten, vattenlederna och hamnverksamheten säkrare, effektivare och miljövänligare med hjälp av delade data och smarta teknologiska lösningar?

Lösningar på de här frågorna tas fram inom många företag och forskningsprojekt i Åboregionen.

– Det har uppstått ett intressant och varierat ekosystem för smart sjöfart i Turku Business Regions område, summerar Vesa Erkkilä, kundrelationschef vid Turku Science Park Oy Ab.

En bakomliggande aktör är den brittiska jätten Rolls-Royce, som satsade mycket på autonom sjöfart under sin tid i Åbo. Projektet SVAN var en viktig milstolpe: 2018 var Finferries bilfärja den första i världen att göra en helt autonom sjöresa med hjälp av teknik som Rolls-Royce utvecklat.

Samma år sålde bolaget sin Commercial Marine-enhet till norska Kongsberg, som nu driver sin verksamhet i Finland under namnet Kongsberg Maritime Finland. I omvälvningen såddes frön till många nya Åboföretag som fokuserar på smart sjöfart.

Kompetensbas för teknologiföretag

Den starka kompetensbasen är det viktigaste skälet till att teknologiföretagarna Karno Tenovuo och Juha Rokka, som båda tidigare arbetade för Rolls-Royce, vill ha verksamheten i Åbo.

Tenovuo lotsar företaget Awake.AI, som fokuserar på smart hamnlogistik. Rokka leder Groke Technologies med fokus på smarta navigationssystem. De tycker att både Rolls-Royce och Nokia har spelat en viktig roll för att det i dag finns så mycket högteknologisk kompetens i sydvästra Finland.

– Vi har folk med lång erfarenhet av kommunikationsteknik och autonoma fartyg. Nu tillgodogör vi oss den kompetensen inom nya områden med anknytning till hamnar och logistik, sammanfattar Tenovuo.

– Det är roligt att se de många fina saker som sett dagens ljus här på grund av Rolls-Royce, och hur man har underhållit och byggt på kompetensen. Vi har också många anställda för vilka den marina sektorn är ny, säger Rokka.

Även om marknaden för Groke Technologies och Awake.AI finns ute i världen har placeringen betydelse för företagen. Tenovuo anser att den fria tillgången till data är en av Finlands konkurrensfördelar.

– Finland och Östersjöområdet har världens bästa datakällor inom logistik. Här har vi fina förutsättningar för att utveckla vår verksamhet.

Rokka tycker att det är bra för ett teknologiföretag inom den marina sektorn att befinna sig i en region med stark och välkänd marinindustri och intressentgrupper som det är lätt att samarbeta med. Business Finland är en annan viktig partner för båda företagen.

– För att få in utländskt investeringskapital till Finland behövs också statligt stöd. Samarbetet har varit okomplicerat och inte för byråkratiskt, säger Rokka.

Högskolorna medverkar i utvecklingen

Åbohögskolorna är för sin del ett stöd för regionens ekosystem för smart sjöfart. Yrkeshögskolan Novia, Åbo yrkeshögskola, Åbo Akademi och Åbo universitet har kompetens med olika perspektiv.

Enligt forskningsansvariga Jarkko Paavola har Åbo yrkeshögskola under de senaste åren ställt sin digitaliseringskompetens till förfogande för just den marina sektorns behov, och det finns tillgång till SVAN-projektets utrustning i Åbo yrkeshögskolas laboratorium.

– Rolls-Royce investerade verkligen mycket i projektet på sin tid och Kongsberg låter oss förfoga över den infrastrukturen i vår forskning.

Enligt Paavola medverkar flera forskningsgrupper och företag i regionen i forskningsprojekten kring smart sjöfart. Projekten har en sammanlagd budget på cirka tre miljoner euro för 2020–2030.

Det händer och sker också inom Yrkeshögskolan Novia. I fjol inrättade Novia en forskningsenhet (FIPS2@Novia) som fokuserar på samma tema tillsammans med tyska Fraunhofer CML.

Enligt forskningsledare Mirva Salokorpi sammanför enheten Fraunhofer CML:s teknologiska kompetens och Novias erfarenhet av sjöfart. Enheten fokuserar på tillämpad forskning.

– Vi undersöker, utvecklar och testar nya tekniska produkter och lösningar på ett lättrörligt sätt direkt för företagens behov, säger hon.

Framgång genom samarbete

Åboregionen tror på samarbete. Enligt Mirva Salokorpi på Novia kan regionens företag och högskolor tillsammans utveckla ambitiösa smarta lösningar för många olika behov, oavsett om det gäller smart fartygsdrift, fjärrstyrd fartygsdrift, autonoma system eller smarta hamnar.

– Och vi kan snabbt samla många olika aktörer kring samma bord, allt från företag och högskolor till myndigheter, säger Erkkilä från Turku Science Park.

– Att olika parter stöttar varandra skapar förutsättningar för en fin företagsmiljö. För oss är det viktigt att man förstår sig på marinindustrin även utanför företagsvärlden, säger Rokka från Groke Technologies.

Åbo stads livskraftsdirektör Niko Kyynäräinen tycker att det är fint att regionens enorma möjligheter inom smart sjöfart får erkänsla på riksnivå. Som exempel nämner han finansieringen från Business Finland, som siktar på att stärka regionens samarbetsnätverk.

I våras utsågs Meyer Turku tillsammans med sitt samarbetsnätverk till att leda utvecklingen av klimatneutrala teknologiska lösningar för kryssningsfartyg. Awake.AI valdes 2019 till tillväxtmotor för att bygga upp ett nätverk för partnerskap i miljardklass inom sin egen bransch.

– Och för att regionens företag ska kunna utvecklas och växa på den globala marknaden behöver de kunnig personal. Staden kommer att göra sitt yttersta för att lyckas locka kunnig arbetskraft och bygga upp en kompetensbas, säger Kyynäräinen.

Tekst: Åbo Stad / Heidi Pelander