Högre utbildning inom teknik är av intresse för de unga

  • I den gemensamma ansökan våren 2021 fanns det totalt över 7000 sökande till högre utbildning inom teknikområdet i Åbo.
  • Det totala antalet sökande inom teknikområdena ökade med 8,5 procent jämfört med våren 2020.
  • I Åbo ökade antalet sökande för teknik vid yrkeshögskolorna med cirka 15 procent och minskade med fem procent vid universiteten.

Sammantaget har det inte skett några signifikanta förändringar i antalet sökande i förhållande till studieplatserna. Det har varit tillräckligt många sökande, även om antalet studieplatser har ökat. Såsom föregående år fanns det nästan sex sökande för varje studieplats inom teknikområdet vid högskolorna i Åbo.

De mest populära utbildningsprogrammen vid Tekniska fakulteten vid Åbo universitet var återigen utbildningsprogrammen inom bioteknik och maskinteknik. För varje studieplats fanns det åtta sökande till DI-examen i maskinteknik och 11 sökande till DI-examen i bioteknik. Åbo yrkeshögskolans mest populära utbildningar i år var inom produktionsekonomi med 10 sökande per studieplats och flerformsutbildning inom byggproduktionsledning med nästan 12 sökande per studieplats.

Som en strategisk åtgärd har antalet ingenjörsutbildningsplatser höjts i Åbo under de senaste fem åren vid både yrkeshögskolan och universitetet. Totalt fanns det 1500 studieplatser för högre utbildning inom teknik i vår, varav knappt en femtedel riktar sig till de engelskspråkiga internationella utbildningsprogrammen.

– Teknologicampus Åbo har målet att hitta lösningar på bristen på högutbildade experter inom teknikområdet och samtidigt stärka regionens högre teknikutbildning för att möta företagens kompetensbehov. På så sätt kan vi bidra till ekonomisk tillväxt och utvecklingen av företagens verksamhet, säger Sari Stenvall-Virtanen, utbildningschef på Teknologicampus Åbo, som arbetar för att öka samarbete mellan högskolorna.

Förändringar i arbetslivet återspeglas i studier

Vid Åbo yrkeshögskola var den största procentuella ökningen av antalet sökande inom utbildningsprogrammen inom försäljningsteknik, fordons- och transportteknik samt byggnads- och samhållsteknik. Det finns fortfarande ett stort behov av teknisk expertis inom dessa områden, både regionalt och nationellt. Unga människor är intresserade av det aktuella innehållet i sina studier och de goda karriär- och anställningsmöjligheter utbildningarna möjliggör.

Vid universiteten sågs den största ökningen av antalet sökande inom informations- och kommunikationsteknik, där antalet sökande ökade vid både Åbo universitet och Åbo Akademi. Det var också 20% fler sökande till Åbo universitetets internationella magisterprogram inom informations- och kommunikationsteknik än för ett år sedan.

Den pågående globala koronapandemin kan åtminstone delvis förklara universitetsstudiernas ökande popularitet inom inom informations- och kommunikationsteknik.

– Den stora övergången till distansarbete och distansutbildning har ökat behovet av användarvänliga och flexibla IT-lösningar i arbetslivet i alla branscher. Förutom mjukvaruutveckling har social utveckling också betonat vikten av informationssäkerhet och lösningar och system relaterade till att säkerställa den, vilket kan öka populariteten av de redan tidigare populära studier, uppskattar Stenvall-Virtanen.

Rikstäckande minskade antalet sökande i våras, förutom i båda universiteten i Åbo, också i Tammerfors. En liten ökning av antalet sökande sågs vid Aalto-universitet och Vasa universitet och Uleåborgs universitet lyckades öka antalet sökande till teknikprogram med 10 procent.

Men endast antalet sökande och de förändringar som sker i dem säger ännu inte hela sanningen. Efter att mer detaljerad sökandestatistik har publicerats, ses det hur sökandena har prioriterat utbildningsprogrammen i sina önskemål. I den gemensamma ansökan om diplomingengör i teknik och arkitektur är det också särskilt intressant att se var minimipoängen ställs in i varje teknikområde och vid varje universitet för vårens val.