Genom att utbilda dig inom sjöfartsbranschen säkerställer du anställning i en högavlönad bransch. Du kan arbeta antingen till sjöss eller på land. Sjöfartspersonal behövs till exempel inom fartyg, administration, rederier, hamnar, havsundersökningsuppdrag och farledsunderhåll.

Sjöfartsindustrin digitaliseras och fartygsteknologin utvecklas i snabb takt. Detta kräver också att dagens sjömän förstår tekniken. I Novia har Aboa Mare Campus en RDI-enhet, där vi använder simuleringar för att studera mänskliga aktiviteter, testa ny teknik och utveckla nya lösningar för den maritima industrin. Vi utvecklar också ständigt nya simuleringsverktyg och -miljöer.

Vår skola är internationellt känd och vi har studenter från både Finland och utomlands.

Yrkeshögskolan Novia – Aboa Mare


  • Bachelor of Maritime Management, Captain
  • Bachelor of Engineering, Maritime Technology
  • Master of Engineering/Maritime Management, Maritime Management
  • Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations
  • Sjökapten (YH)

Studieutbud vid Yrkeshögskolan Novia