Vill du planera något stort i ditt liv, som t.ex. fartyg? Eller skulle en karriärväg öppna sig inom robotik, hälsoteknik eller spelindustrin? Som ingenjör inom energi- och miljöteknik kunde du lösa svåra energifrågor och sätt att hantera klimatförändringar.

Åbo yrkeshögskola har ett brett utbud av studier inom teknikområdet. Utbildningsspektrumet sträcker sig från bygg- och maskinteknik till ICT, kemiteknik och fordon. Den traditionella byggbranschen blir också digital, vilket betyder att det behövs multiexperter inom många teknikområden. Hos oss kan du kombinera studier från våra olika utbildningar efter dina intressen.

Åbo yrkeshögskola


 • Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka  (Ingenjör (YH) i fordons- och transportteknik)
 • Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka  (Ingenjör (YH) i bio- och kemiteknik)
 • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka  (Ingenjör (YH) i energi- och miljöteknik)
 • Insinööri (AMK), konetekniikka  (Ingenjör (YH) i maskinteknik)
 • Insinööri (AMK), myynti-insinööri  (Försäljningsingenjör (YH))
 • Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka  (Bygg- och civilingenjör (YH))
 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka  (Ingenjör (YH) i information- och kommunikationsteknik)
 • Insinööri (AMK), tuotantotalous  (Ingenjör (YH) i produktionsekonomi)
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka (Ingengör (YH) i elektro- och automationsteknik, börjar på hösten 2023)
 • Rakennusmestari (AMK)  (Byggmästare (YH))
 • Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology
 • Master of Engineering, Industrial Quality Management

Utbildningsprogram inom teknik vid Åbo yrkeshögskola (på finska)