Informationsteknologi formar framtiden. Maskiner blir intelligenta och algoritmer hjälper till i beslutsfattande. Diplomingenjörer inom informations- och kommunikationsteknik vid Åbo universitet är starka experter inom informationsteknologi, och de placerar sig  i ett brett spektrum av lednings- och expertpositioner inom olika branscher.

Bioteknik är en vetenskap som kombinerar natur och teknik och täcker applikationer från vård till industriella lösningar. Diplomingenjörskompetenser inom bioteknik behövs inom medicin, livsmedelsutveckling, analys och utveckling av miljövänlig teknik.

Diplomingenjörsprogrammet i materialteknik fokuserar på materialets mekaniska, elektriska och termiska egenskaper och deras industriella tillämpningar. På linjen Material inom energiteknologi introduceras system och material som behövs vid energiproduktion och -lagring. I studierna kan du också specialisera dig i t.ex. applikationer för hälsoteknik.

Studier inom maskinteknik kombinerar informations- och maskinteknik och erbjuder specialiseringsmöjligheter inom områden som digital tillverkning, produktdesign och intelligenta system.

Åbo universtitet


  • Automaatiotekniikan diplomi-insinööri (Diplomingenjör i automationsteknik, börjar på hösten 2023)
  • Biotekniikan diplomi-insinööri  (Diplomingenjör i bioteknik)
  • Konetekniikan diplomi-insinööri  (Diplomingenjör i maskinteknik)
  • Lääketieteen ja terveysteknologian diplomi-insinööri (Diplomingenjör i medicinsk teknik, börjar på hösten 2023)
  • Materiaalitekniikan diplomi-insinööri  (Diplomingenjör i materialteknik)
  • Tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinööri  (Diplomingenjör i informations- och kommunikationsteknik)

Teknikstudier vid Åbo universitet (på finska)