I Åbo kan du studera teknik vid fyra högskolor. Högskolorna i Åbo utexaminerar experter inom teknik och sjöfart, vars efterfrågan är hög och sysselsättningssituation god.

Vad vi erbjuder studerande:

  • en stark helhet av högre utbildning inom teknik och tydliga utbildningsprogram
  • tydliga och flexibla utbildningsvägar från ingenjör (kandidatexamen) till diplomingenjör
  • en gemensam teknikutbildningsstrategi och kompletterande teknikutbildningsprofiler vid olika universitet
  • levande och mångsidiga arbetslivsförbindelser i all utbildning
  • fortbildning anpassad till företagens behov

Utbildningsansvaren inom det tekniska utbildningsområdet

Högskoleutbildning inom det tekniska området ges i rätt stor omfattning vid högskolorna i Åbo. Nästan alla av yrkeshögskolornas utbildningsansvarsområden inom det tekniska utbildningsområdet finns vid Åbo yrkeshögskola, som är en av landets största teknikutbildare. Den kompletteras av Yrkeshögskolan Novia, som har specialiserat sig på utbildning i sjöteknik och sjöfart inom det tekniska området. För närvarande erbjuder Åbo universitet och Åbo Akademi sammanlagt fem högskoleutbildningar med utbildningsansvar inom det tekniska utbildningsområdet.

Det finns dock ännu branscher, såsom el- och automationstekniken, som behöver breddas i Åbo, så att högskolorna på ett heltäckande sätt kan svara på den regionala efterfrågan på experter inom branschen. Teknologicampus Åbo arbetar också för detta mål i enlighet med sin utbildningsstrategi.

Utbildningsansvaren inom det tekniska utbildningsområdet vid högskolorna i Åbo 2021.