I Åbo kan du studera teknik vid fyra högskolor. Högskolorna i Åbo utexaminerar experter inom teknik och sjöfart, vars efterfrågan är hög och sysselsättningssituation god.

Vad vi erbjuder studerande:

  • en stark helhet av högre utbildning inom teknik och tydliga utbildningsprogram
  • tydliga och flexibla utbildningsvägar från ingenjör (kandidatexamen) till diplomingenjör
  • en gemensam teknikutbildningsstrategi och kompletterande teknikutbildningsprofiler vid olika universitet
  • levande och mångsidiga arbetslivsförbindelser i all utbildning
  • fortbildning anpassad till företagens behov