Teknologikampus Åbo lanserade i början av 2023 en tjänst för forskning, utveckling och innovation (2023-2027) som syftar till att öka användningen av expertisen vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia, särskilt i små och medelstora företag i regionen. Tjänsten främjar universitetens expertis inom forskning, utveckling och innovation (FoUI) för företag i regionen och fungerar som en kontaktkanal för företag som är intresserade av universitetssamarbete. Tjänsten finansieras av Åbo stad och gör det möjligt för företag att enkelt hitta de lämpligaste partnerna inom högre utbildning.

FoUI-sedel för gemensamma projekt mellan små och medelstora företag och universitet – ansökan är nu öppen!

Genom FoUI-tjänsten kommer företagen att kunna dra nytta av en FoUI-sedel till ett värde av 5 000 euro, som kommer att delas ut fram till 2027 till ett värde av 100 000 euro per år. Sedeln kan användas för att täcka kostnaderna för ett gemensamt projekt mellan ett företag och ett universitet, upp till högst 50 procent av projektets värde.

Även om tjänsten samordnas av Teknologikampus Åbo är sedeln tillgänglig för små och medelstora företag oavsett bransch.

Sedeln kan användas för följande ändamål:

 • Forskningsprojekt
 • Analystjänster
 • Projektansökningar
 • Slutarbeten

Dessutom gäller följande villkor för FoUI-sedeln:

 • Företaget måste vara ett litet eller medelstort företag (årsomsättning max. 50 miljoner euro, högst 250 anställda). Mikroföretag kan också få en voucher för forskning och utveckling.
 • Samarbetsprojektet måste genomföras tillsammans med en eller flera av följande högskolor: Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia.
 • Värdet på sedeln är högst 5 000 euro per projekt (begränsning: en kupong per företag och år).
 • Det maximala bidraget från sedeln är 50 procent av projektet.
 • Om projektet omfattar två eller flera företag kan en ”bonussedel” beviljas (minst procent av egenfinansiering från företagen är giltigt).
 • Sedeln beaktas som De minimis stöd, och företaget är ansvarigt för att rapportera det mottagna stödet.
 • Sedeln betalas alltid till högskolan, dvs. den kan endast utnyttjas på projekt där företaget köper tjänsten av högskolan.

Det finns en kontinuerlig ansökningsomgång, och nästa ansökningsomgång ska behandlas senast den 31.03.2023. I denna omgång kommer högst tio sedlar på 5 000 euro att delas ut. Sedlarna kommer att delas ut under april månad.

Ansök om en FoUI-sedel genom att fylla i ansökningsformuläret.

Kontakta oss för mer information om FoUI-tjänsten och för att ansöka om en FoUI-sedel:

Marko Kelahaara

Account Manager

+358 44 715 0291

marko.kelahaara@turkubusinessregion.com

Mikko Helle

Forskningschef

+358 40 548 4588

mikko.helle@abo.fi

FoUI-tjänst 2023-2027 genomförs av Teknologikampus Åbo högskolorna och Turku Science Park Oy och finansieras av Åbo stad.