Byggnaden Aurum står klar på universitetsbacken

  • Aurum är det nya hemmet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi samt institutionen för kemi vid Åbo universitet.
  • Byggnaden inrymmer Åbo Akademis lokaler samt undervisnings- och laboratorielokaler som är gemensamma för universiteten.
  • Delade lokaler och instrument stärker det aktiva och viktiga samarbetet både med Åbo universitet och inom fakulteten. 

Aurum är en 20 000 m² stor byggnad med undervisnings- och forskningslokaler, laboratorier, mötesrum, kontorsrum och biutrymmen. Byggnaden inrymmer även undervisnings- och laboratorielokaler som är gemensamma för universiteten, en restaurang för Kårkaféerna, ett gym för CampusSport samt regionbyrån för Teknikens akademiker TEK och Tekniska föreningen i Finalnd TFiF, TFiF&TEK Lounge och Finlands Universitetsfastigheter Ab:s byrå i Västra Finland. Inflyttningen sker huvudsakligen under sommaren.

Samarbetet mellan universiteten stärks

Flytten till Aurum stärker ytterligare det långvariga samarbetet mellan Åbo Akademi och Åbo universitet. De nya arbetsutrymmena kommer att förnya arbetskulturen. I öppna, gemensamma laboratorier kan forskarna lättare dela sin expertis, vilket underlättar för nya samarbeten.

Patrik Henelius, dekan för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi, ser fram emot de möjligheter som nu finns när stora delar av fakultetens verksamhet samlas under ett tak med nära kontakt till både Åbo universitet och företag.

– En ny era inleds då fakulteten flyttar verksamhet från tre byggnader till en. Delade lokaler och instrument stärker det aktiva och viktiga samarbetet både med Åbo universitet och inom fakulteten. Aurum är en modern, flexibel byggnad med hög miljöcertifiering vilket erbjuder en högklassig arbetsmiljö åt vår personal och stöder Åbo Akademis hållbarhetsmål. Det blir fantastiskt att välkomna våra studerande i fräscha utrymmen när de så småningom kan återvända till campus, säger Henelius.

Hållbart byggande

Enligt byggnadens huvudplanerare Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit Oy, har planeringsarbetet styrts av tanken om Aurums gemensamma entré som en mötesplats på campus. En annan viktig aspekt är ansvaret för miljön.

Miljöhänsynen beaktas i all planering, såsom materialvalen och en effektiv lokalanvändning. Solpaneler har monterats på byggnadens tak och jordenergi nyttjas i uppvärmningen och kylningen. Aurum har för planeringsfasen tilldelats ett BREEAM-miljöcertifikat med betyget Excellent, som den första universitetsbyggnaden i Finland.