Beyond 2030 Challenge – studentmentorer söks till vetenskapstävling

  • Teknologikampus Åbo söker högskolestuderande som mentorer för Beyond 2030 Challenge- vetenskapstävling för gymnasieelever och yrkesstuderande.
  • Beyond 2030 Challenge en tävling riktat till alla elever i gymnasier och yrkesskolor i Sydvästra Finland för att dyka in i vetenskapens och teknologins värld.
  • Det ambitiösa målet med tävlingen är att hitta kreativa lösningar som kan rädda planeten och människan.

Tävlingslagets arbetsspråk kan vara finska, svenska eller engelska. Alla studenter inom teknik och naturvetenskaper vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Novia kan ansöka om att bli en mentor. Totalt 20-30 mentorer kommer att väljas beroende på antalet lag i finalen. Mentorer väljs på basis av lämplig studiebakgrund och registreringsorder. Om antalet sökande överstiger antalet tävlingslag, kommer valet att göras på grund av intervjuer utöver lämplig studiebakgrund.

Mentorer är skyldiga att förbinda sig att sparra, stöda och hjälpa sitt eget projektteam under hela tävlingen. Mentorer måste delta i ett separat gemensamt kick-off-evenemang och träffa sitt lag minst två gånger under den första projektperioden (1.11.-10.12. 2021) och två gånger under den andra projektperioden (17.1.-16.3. 2022). De som blir valda till mentorer kommer att få en inbjudan till kick-off-evenemanget, där också mer detaljerade instruktioner om mentorns roll kommer att delas ut.

 Varför ansöka?

  • Du kommer att delta i den första gemensamma vetenskapstävlingen mellan den offentliga förvaltningen, utbildningssektorn och privata företag i Finland.
  • Du kommer att kunna uppmuntra unga att hitta en studieplats inom naturvetenskaper och teknik.
  • Du kommer att dela din egen kunskap och fungera som en förebild för elever i gymnasier och yrkesskolor och inspirera dem att fortsätta sina studier inom områdena teknik och vetenskap.
  • Du får en inspirerande upplevelse av intensiv innovation och arbetsprojektledning inom teknikområdet.
  • Om ditt projektlag klarar sig bra kommer du också att få njuta av en fantastisk tävlingsupplevelse med sina festliga finaler tillsammans med ditt team.

Registrera dig som mentor senast 1.10. 2021 från denna länk.

Teknologikampus Åbo utbildningschef Sari Stenvall-Virtanen kommer att kontakta alla sökande mellan 11-13 oktober 2021. Kick-off evenemanget för studentmentorer ska arrangeras 14.10.2021.

Mera information om tävlingen och schema: www.turku.fi/beyond2030

Läs mera om den första Beyond 2030 Challenge tävlingen här: Beyond 2030 Challenge.

Ytterligare information: Sari Stenvall-Virtanen, 040 501 3757, sari.stenvall-virtanen@utu.fi