Åbo stad och Bayer arrangerar en unik vetenskapstävling för alla studerande på andra stadiet i Finland

  • Vetenskapstävlingen Beyond 2030 Challenge uppmuntrar studerande på gymnasier och inom yrkesutbildningar i hela Finland att göra en djupdykning i vetenskapens och teknikens värld. 
  • Inspirerade av det första årets framgång har tävlingens utvidgats från att omfatta Sydvästra Finland till att vara öppen för studerande vid alla Finlands gymnasier och yrkesinriktade läroanstalter. 
  • Tävlingen uppmuntrar unga att hitta de otaliga karriär- och studiemöjligheter som teknikbranschen och vetenskap erbjuder, samt att öka olika aktörers samarbete med högskolor och företag.

Vetenskaps- och teknologiindustrin har en mycket stor betydelse för näringslivet i Åbo och för hela Finland, och dess roll förstärks hela tiden. För att bevara branschernas livskraft krävs det experter nu och i framtiden. Vetenskapstävlingen Beyond 2030 Challenge betonar vikten av samarbete och uppmuntrar unga att bli framtidens experter inom olika branscher. I år är tävlingens mål att bli Finlands största vetenskapstävling. Tävlingen är unik eftersom den samordnas av den offentliga och privata sektorn för första gången i Finland.   

─ Förra årets tävling visade att det finns en efterfrågan på en vetenskapstävling och att tävlingen är ett utmärkt sätt att utöka samarbetet mellan näringslivet, högskolorna och staden, även på nationell nivå. Vetenskapstävlingen och högskolornas mentorer inspirerade unga att lösa utmaningar på ett fördomsfritt sätt. Jag hoppas att årets tävling uppmuntrar nya samarbetspartners och de unga att hitta på fantastiska idéer till tävlingen, berättar Minna Arve från Åbo stad.

─ Jag är mycket glad över det positiva mottagandet som förra årets tävling fick och att det uppmuntrade så många begåvade unga från Sydvästra Finland att skapa nya lösningar för en hållbarare morgondag. Vi önskar att allt fler ungdomar blir intresserade i vetenskap och teknologi. På grund av detta vill vi nu utvidga tävlingen så att den omfattar hela Finland. Att utveckla sin egen kompetens tidigt är viktigt för Finlands konkurrenskraft och hjälper till att hantera de utmaningar som hela världen står inför. Vetenskap är nyckeln till en hållbarare framtid, något som vi starkt tror på vid Bayer, säger Bayer Nordics verkställande direktör Miriam Holstein.

I tävlingen arbetar studerandena med forskningsprojekt som de själva valt, för att hitta kreativa lösningar som gör Finland till en hållbarare levnadsmiljö. Redan förra året fanns det ett brett spektrum av ämnen. Av de 41 tävlingsbidragen utsågs studerandenas vid Turun Suomalaisten Yhteiskoulun lukio, Niklas AhtesEetu Haatainens och Elmeri Juttis, mobilapplikation till det segrande bidraget. Mobilapplikationen hjälper stadsbor att undvika skadligt buller i vardagen genom applikationens karta över staden.

─ Att samarbeta med stora aktörer såsom Åbo stad, Bayer Nordic och universitetet var en fin upplevelse. Erfarenheten av att planera ett mer omfattande projekt avvek mycket från det som man i allmänhet får uppleva i gymnasiet. Samtidigt var tävlingen ett fantastiskt sätt att stärka gruppandan, summerar Eetu Haatainen vetenskapstävlingen.

Tävlingen, som nu kommer att lanseras nationellt, har grundats genom gemensamt initiativ från Åbo stad och Bayer. Åbo har varit en naturlig språngbräda för tävlingen eftersom staden är ett centrum för vetenskap och teknik, där framtidens lösningar utvecklas genom ett starkt tvärvetenskapligt samarbete inom områdena för medicin, artificiell intelligens, autonom sjöfart, elektroniska färdsätt och cirkulär ekonomi. Åbo är Finlands viktigaste centrum för läkemedels- och diagnostikindustrin, även internationellt sett. Hälften av de finländska företagen inom branschen befinner sig i Åbo, där man utvecklat 21 av de sammanlagt 22 läkemedel som utvecklats i Finland. I Åbo svarar man dessutom på framtidens behov genom att satsa på växande branscher, såsom elektroniska färdsätt, cleantech samt bio- och cirkulär ekonomi.

Kärnkompetensen hos internationella Bayer-koncernen är inom Life Science-branschen i vård och näring. Bayer skapar mervärde genom innovation och investerar i tillväxt och bättre produktivitet och basen på detta ligger i fokusering på vetenskaplig forskning. Bayer förbinder sig till principerna för hållbar utveckling och till att agera på ett samhälleligt och etiskt ansvarsfullt sätt. 

Bayers internationella verksamhet i Finland fokuserar på receptbelagda läkemedel: forskning och utveckling, produktion och export av läkemedel som tillverkas i Finland till mer än 130 länder. Flera av Bayers internationella kliniska prövningar genomförs också i Finland. Bayer Nordics regionala organisation har sitt huvudkontor i Esbo. Bayer anställer mer än 1 000 personer i Finland. 

Mer information om vetenskapstävlingen  

Mer information om vetenskapstävlingen finns på adressen www.turku.fi/sv/beyond2030. Ansökningstiden pågår fram till den 15 oktober 2021. Bland de anmälda väljs de 25 bästa idéerna till den första projektfasen, som pågår från början av november till mitten av december. De grupper som har gått vidare till projektfasen sparras av högskolestuderande vid högskolorna i Åbo. I december väljer juryn ut de tio bästa projekten, som går till semifinalen som ordnas i januari. De fem bästa fortsätter till tävlingens andra projektfas. Tävlingen når sin kulmen i slutet av april 2022, då de bästa lagen i tävlingen presenterar sina projekt och de tre bästa lagen belönas med prispengar. Det segrande laget får 4000€, laget på andra plats får 2000€ och laget på tredje plats får 1000€.