Turku Science Park Oy pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 sekä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Tämä saavutettavuusseloste koskee https://teknologiakampusturku.fi -verkkosivustoa.

Teknologiakampusturku.fi -sivusto on suunniteltu saavutettavaksi, eikä sivustolla ole havaittuja saavutettavuuspuutteita. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja parannusehdotuksia saavutettavuuteen liittyen sähköpostilla osoitteeseen viestinta@turkubusinessregion.com

Tämä seloste on laadittu 6.11.2019. Teknologiakampusturku.fi-sivusto on julkaistu 7.10.2019.

Palautteet viranomaiselle voi jättää osoitteessa https://www.avi.fi/web/avi/saavutettavuus