Miljoonahanke vauhdittamaan autonomisten kulkuneuvojen kehitystyötä

  • Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia perustavat yhdessä alan yritysten kanssa Turkuun uuden kokeiluympäristön autonomisille kulkuneuvoille.
  • Hankkeeseen on saatu merkittävää rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Etäohjattavat, automatisoidut ja autonomiset kulkuneuvot muodostavat kasvavan alan, johon kohdistuu paljon tuottavuuteen, ekologisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä odotuksia. Kehitteillä olevien laitteiden luotettavuuden takaamiseksi tarvitaan lisää tutkimustietoa ja testausta.

Suomi on yksi automatisoitujen ja autonomisten kulkuneuvojen tutkimuksen edelläkävijämaista. Kattavasti yrityksiä palvelevat ympäristöt tutkimustulosten ja tuotteiden luotettavaan testaukseen ja kehittämiseen kuitenkin puuttuvat. Syy tähän on tarvittavien ympäristöjen suuret rakentamiskustannukset, sillä varsinkaan yksittäisen pk-yrityksen ei ole mielekästä rakentaa testausympäristöä vain omiin tarkoituksiinsa.

– Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia ovat tehneet merkittävää soveltavaa tutkimusta tietoliikenteen ja merenkulun aloilla. Nyt kehitettävässä tutkimusympäristössä yhdistyy Suomen edelläkävijyys liikenteen automaation ja tietoliikenteen aloilla, sanoo johtava asiantuntija Heidi Himmanen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Varsinais-Suomessa on vahvaa osaamista autonomisten kulkuneuvojen kehittämiseen. Korkeakoulut tukevat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnallaan yritysten kehittymistä ja kilpailukykyä.

– Odotamme käynnistyvältä yhteistyöltä uudenlaista mahdollisuutta kehittää ja testata autonomisiin kulkuneuvoihin liittyviä teknologioita yhteistyössä muiden kanssa. Tulevaisuutta silmällä pitäen hanke avaa loistavan mahdollisuuden alan teollisille toimijoille ja oppilaitoksille tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä kehittää ja testata suurempia kokonaisuuksia yhdessä, sanoo Brighthouse Intelligence Oy:n toimitusjohtaja Markku Sahlström.

Uusi kahden miljoonan euron hanke käynnistyy Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. ARPA-tutkimusympäristölle (Applied Research Platform for Autonomous Systems) myönnettiin lähes 1,4 miljoonan euron tuki ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan.

–  Autonomisten kulkuneuvojen luotettavuus ja turvallisuus on pystyttävä varmistamaan ennen käyttöönottoa, ja sen vuoksi tarvitaan ennen kaikkea järjestelmien yhteensopivuuden testausympäristöjä sekä työkaluja validoida turvallisuutta. Näihin ratkaisuihin yksittäisellä yrityksellä harvoin on mahdollisuutta ja siksi ARPA-hankkeessa luotavat testausalustat ja toimintamallit tukevat uudella tavalla suomalaisten meriteollisuusyritysten edelläkävijyyttä, sanoo Yrkeshögskolan Novian tutkimuspäällikkö Mirva Salokorpi.

Kolmen vuoden aikana rakentuva monipuolinen tutkimusympäristö ARPA tarjoaa yrityksille ja tutkijoille mahdollisuuden testata tuotteitaan sekä fyysisissä testausympäristöissä että simuloiduissa virtuaaliympäristöissä. Turun sijainti sekä korkeakoulujen olemassa oleva osaaminen ja yritysyhteistyö ohjaavat tutkimuspainotusta vahvasti meriteollisuudesta tutuille alueille, kuten satamaan ja Turun saaristoon, mutta myös muunlaisia testausympäristöjä on suunnitteilla.

– Tämä hanke yhdistää laaja-alaisesti turkulaisten korkeakoulujen osaamista. Meillä Turun ammattikorkeakoulussa on halua tukea vahvasti yritysten kilpailukykyä ja avata mahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille. ARPA tarjoaa yhteistyölle erinomaisen alustan, sanoo Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini.

Korkeakouluvetoinen hanke mahdollistaa piloteista ja testeistä kerätyn datan taltioinnin ja soveltavan tutkimuksen ilman kilpailuasetelmaa alan yritysten kanssa. Systemaattisesti kerätty, analysoitu ja tallennettu data hyödyttää alan kehitystä ja tutkimusta tarjoamalla käsiteltyä ja visualisoitua tutkimusdataa kaikkien käyttöön. Samoissa tutkimusympäristöissä kehittäminen ja testaaminen takaa tulosten vertailtavuuden ja tarjoaa tasalaatuista tietoa niin kehittäjille, tutkijoille kuin viranomaisillekin.

ARPAn luomiseksi asiantuntemuksensa yhdistävät Yrkeshögskolan Novian Aboa Mare -koulutuskeskus ja Turun ammattikorkeakoulun langattoman tietoliikenteen, kyberturvallisuuden ja konetekniikan laboratoriot sekä vuorovaikutteisten teknologioiden osaamiskeskus FIT Turku.